Theory U & Transformational Presence

Theory U / Transformational Presence2018-12-03T15:04:51+00:00

Potentieel benuttend denken en teruggaan naar de essentie

Vastgeroeste patronen herkennen en potentieel benuttend denken

Theory U en Transformational Presence zijn methodes die beide helpen om mensen en organisaties beter te laten werken in overeenstemming met hun essentie of daadwerkelijk doel. De methodes zijn respectievelijk ontwikkeld door de Duitse hoogleraar Otto Scharmer (Theory U) en de Amerikaan Alan Seale (Transformational Presence).

Wat deze methodes uniek maken is dat er tijdens het proces niet probleemoplossend wordt gewerkt, maar potentieel benuttend denken wordt gestimuleerd. Dit is een andere benadering van probleemoplossing, welke laatste veelal gericht is en daarbij ook gekaderd is op een specifiek probleem. In deze methodes wordt dit probleem niet als uitgangspunt genomen, maar het potentieel. De reikwijdte van mogelijke “oplossingen” wordt daardoor veel groter.

Het potentieel van een organisatie kan op deze manier dus ontdekt worden en eventuele problemen kunnen worden verholpen. Dit vormt ook de basis om al doende vernieuwing vorm te geven. Tevens geeft het antwoorden op uiteenlopende vraagstukken. Zo nodig dienen er opgebouwde overtuigingen en patronen losgelaten te worden (Theory U).

Co-creatie  – het in gezamenlijkheid creëren – vormt een kernwaarde van Theory U. Dit stimuleert de betrokkenheid van medewerkers zodat er een breed gedragen nieuwe koers kan worden gevaren.

Design Thinking is een methode en een mindset om flexibel te reageren in de markt en om nieuwe ideeën en verbeteringsprocessen naar een compleet hoger level te tillen. Wil jij meer weten over deze tijdloze methode? 

 Design Thinking

Benieuwd naar onze visie en hoe wij werken? 

HOE WIJ WERKEN

Ons team houdt van uitdagingen en duikt graag in het diepe. Graag kennismaken?  

 ONS TEAM

Wil jij 50% subsidie ontvangen op bedrijfsontwikkeling of innovatie?

Klik hier voor meer informatie

Categorieën