Een tijdlang hebben jullie het erover gehad om samen met die goede vriend of familielid een onderneming te starten. Nu is het moment daar gekomen en vol enthousiasme besluiten jullie aan de slag te gaan. Links en rechtsom worden jullie echter geconfronteerd met allerlei sceptische geluiden. ‘Zou je dat nu wel doen?’ ‘Gaat dit niet heel vaak fout?’

Wanneer je aangeeft dat je je vriend volledig vertrouwt krijg je een oud gezegde toegeworpen: ‘Maar hebt gij wel eens met hem gedeeld dan?’. Met andere woorden: als je financieel met elkaar wilt delen dan vraagt dat een ander level van vertrouwen. Samenwerken heeft meer aspecten die van belang zijn. Samen een onderneming starten kan prima werken, mits je je van een aantal dingen bewust bent. Ik zet de belangrijkste hier voor je op een rij:


 

Elkaar versterken

Het 1 + 1 = 3 effect geldt hier zeker. Elkaar aanvullen en versterken biedt een krachtiger geheel dan twee of meer eenmanszaken. Kijk dus naar elkaars kwaliteiten en beschouw de ander als een versterking van de onderneming. Gelijkwaardigheid is daarbij de sleutel. Wanneer je dezelfde taken vervult zal er voor wat betreft ervaring en kwaliteit een bepaalde balans moeten zijn.

Dit lijkt wat lastiger bij verschillende rollen, waarbij ieder een specialiteit heeft. In dat geval vul je elkaar namelijk aan. De één richt zich bijvoorbeeld op uitvoerend werk, terwijl de ander zich stort op de verkoop en de administratie. Deze taken zijn gescheiden, maar ook dan zal er een gelijkwaardigheid qua expertise dienen te zijn, ieder op zijn eigen terrein. Is er geen gelijkwaardigheid dan loop je het risico dat dit uitmondt dat de één van veel grotere waarde voor de onderneming is dan de ander met onderlinge frustratie als gevolg. Geen goede basis voor een goede samenwerking.

 

Kostenbesparing

Een ander aspect van een samenwerking is de kostenbesparing die dat met zich meebrengt. Alle kosten die je maakt in je onderneming worden gedeeld. Er is immers maar één administratie, één website, één abonnement etc.. Oftewel: je hebt samen meer budget om je onderneming van de grond te krijgen , je website te verbeteren of goede adviezen in te winnen.

 

Vertrouwen in elkaar

Als je voortdurend bang bent dat je op de één of andere manier tekort komt ten opzichte van de ander, dan gaat het niet werken. Je bent dan misschien te kritisch naar de ander in plaats van eerst kritisch naar jezelf te kijken. Je straalt deze ongewenste energie uit naar je vennoot maar ook naar je klanten. Vertrouwen in je vennoot is essentieel en het straalt een positieve energie uit in de samenwerking en naar buiten.

Vertrouwen betekent niet dat je niet kritisch mag zijn op de ander. Dit is juist goed, maar doe dit opbouwend. Je bent immers als gelijkwaardige partners begonnen en je wilt elkaar versterken ten gunste van de onderneming. Zet daarom zelf ook je beste beentje voor en ga niet achter de komma zitten te rekenen. Vertrouwen in elkaars expertise en vaardigheden (zie ook de alinea hiervoor) is daarom heel belangrijk, naast het vertrouwen in elkaar als mens. Blijf die ander dan ook dat vertrouwen geven, ook als die het even minder doet. Dit betaalt zich altijd uit.

 

Visie en doelstelling

Niet van het minste belang is dat ieder een duidelijke visie en doelstellingen heeft en dat deze ook overeenkomt, anders zit ieder na verloop van tijd op een ander spoor. Accepteer ook de situatie waarbij de één misschien meer op de voorgrond staat dan de ander als gevolg van de rolverdeling. Kun je dit niet dan ontstaat er jaloezie met alle gevolgen van dien.

Moet je de ander dan blind vertrouwen? Nee, uiteraard niet. Wanneer iets niet goed voelt bepreek dat dan zo snel mogelijk. Zie jezelf als ondergeschikte van de organisatie. Houd het belang daarvan steeds voor ogen en schuif je ego opzij. Openheid van zaken in de samenwerking is cruciaal. Wees open naar elkaar, want dat versterkt het wederzijdse vertrouwen en komt de samenwerking en dus je onderneming ten gunste.

 

Juridische aansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat jullie in alle goedheid schade hebben veroorzaakt aan derden of dat schuldeisers hun geld opeisen terwijl het geld er niet is. Het is dan goed om te weten wie waarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Iedere rechtsvorm heeft namelijk zijn eigen aansprakelijkheidsregime. Zo kunnen bijvoorbeeld bij de maatschap en vennootschap onder firma (v.o.f.) de vennoten privé aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. Dit is ook zo bij een eenmanszaak. Bij een maatschap is de hoofdregel dat elke vennoot voor een gelijk deel aansprakelijk kan worden gesteld, mits deze namens de maatschap heeft gehandeld en daar de bevoegdheid voor heeft. Bij overeenkomst kan hier echter van worden afgeweken.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid v.o.f.

Bij een v.o.f. is daarentegen iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk. Daar kan een zakelijke schuldeiser één van de vennoten in privé voor het gehele bedrag aansprakelijk stellen. Deze vennoot kan het deel van de andere vennoot vervolgens bij hem/haar opeisen. Maar van een kale kip kun je niet plukken… Wees dus goed bewust van de extra risico’s die je loopt wanneer jij privé bezittingen hebt en je vennoot niet. Let ook op bij een niet gelijkwaardige inbreng van geld en borgstelling voor schulden van de v.o.f.

Vraag je je in deze gevallen af: hoe groot zijn de financiële risico’s van de v.o.f. en zijn deze te verzekeren? Een B.V. kan een optie zijn om privé aansprakelijkheid te omzeilen. Echter je moet denken aan een winstniveau van ongeveer € 100.000 per persoon voor dat de B.V. fiscaal gezien interessant wordt. Anders kan dit een dure verzekering worden.

 

Familieverbanden

Familiebedrijven zijn veelvoorkomend in het MKB. Hier spelen andere overwegingen een rol en ze leveren tevens andere problemen op. Familieleden – ik ga hier uit van één gezin – kennen elkaar door en door wat een goede vertrouwensbasis oplevert, of het voelt tenminste vertrouwd.. Het is juist die familierelatie die de verhouding complex maakt. Een vrouw zal haar jongere zus vaak als het ‘kleine zusje’ blijven zien en zich daarnaar gedragen.

Bij ouder-kind verhoudingen werkt dit nog sterker. Een vader die ooit de onderneming is gestart zal zijn zoon van 20 eerst nog niet als gelijkwaardig zien. Dat hoeft dan ook nog niet. Het is zeer belangrijk dat de vader zijn zoon alle vertrouwen geeft en hem stimuleert om te groeien.

Vader kan de neiging hebben om alle touwtjes in handen te houden zonder te beseffen dat hij daarmee zijn zoon klein houdt. Vader meent het dan beter te weten dan zijn zoon. Dit kan gemakkelijk ontaarden in een machtsstrijd. Vader zal moeten accepteren dat zoon naar hem toegroeit of hem zelfs kan overtreffen.

Vader zal de vaak vernieuwende en andere inzichten van zijn zoon serieus moeten nemen en moeten integreren. Zoon is immers van een andere generatie. Tevens zal hij stap voor stap de teugels aan zijn zoon moeten overdragen. De zoon zal zijn vader respect moeten tonen voor wat hij heeft neergezet, zonder te oordelen of dit goed of fout is gegaan. Dit is de basis voor een goede samenwerking. Het resultaat is een goede mix van beide generaties, zodat het krachtige fundament van vader met de vernieuwende impulsen van zoon wordt opgefrist.

 

Samenwerkende eenmanszaken

Je kunt er voor kiezen om met een ander vanuit ieder z’n eenmanszaak samen te werken. Dit kan prima werken bij dienstverlening, niet bij bijvoorbeeld detailhandel. Je mist dan de kostenbesparing. Ik ben er van overtuigd dan een onderneming onder één naam van twee of meer mensen een krachtiger en magnetischer uitstraling heeft dan een samenwerking van losse éénpitters.

Toch kan het in bepaalde situaties een betere keuze zijn om samen te werken vanuit verschillende eenmanszaken. Het voordeel is dat ieder dan eigen baas is en zijn eigen financiën beheert terwijl je er niet alleen voor staat bij de uitvoering van het werk.

 

Conclusie

Overweeg het hiervoor staande goed voor dat je de beslissing neemt om samen met een ander een onderneming op te starten. Ga niet over één nacht ijs. Bespreek goed wat ieders visie en doelstellingen zijn. Welke rol gaat ieder in de onderneming vervullen en hoe zit het met de gelijkwaardigheid? Denk ook goed na over de aansprakelijkheid.

Bepaal bovendien voor jezelf of je het volste vertrouwen in de ander hebt. Bij familie relaties: hoe is de verhouding met je familielid? Als al die zaken helder zijn kun je een goede beslissing nemen.

Succes!

 

Terug naar het overzicht