Andere tijd vraagt om andere manier van ondernemen

Het is bijna een understatement dat de wereld aan grote verandering onderhevig is. Niet alleen op wetenschappelijk en technologisch gebied ontwikkelen we ons razendsnel, maar ook ons bewustzijn en behoeften zitten in een transitie. Starre en logge organisaties, gericht op controle en beheersing, zitten vast in oude structuren en denkpatronen. Het probleem daar zit hem vooral in ratio gedrevenheid en weinig flexibiliteit in de snel veranderende tijd…

Toch zien we hier ook al een duidelijke kentering in ontstaan. Co-creatie en waardecreatie zijn voorbeelden van de nieuwe tendensen. Alsook komt er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werkvoldoening.

 

Onze drijfveer is dat wij ondernemers en ondernemingen willen helpen om die transitie te maken naar het nieuwe, meer eigentijdse, ondernemen. 

 

Dit houdt in dat jouw onderneming in de snel veranderende omgeving zich flexibel kan opstellen, zonder haar visie uit het oog te verliezen! Wie wil dat nou niet?

HOE WIJ WERKEN

ANDERS KIJKEN

Wij zijn ervan overtuigd dat anders leren kijken naar de huidige situatie essentieel is voor jezelf en je onderneming om te kunnen groeien (niet alleen financieel!). Door aandacht te geven aan hoe je bepaalde dingen doet word je meer bewust. Dit is de basis om de unieke kracht en het onbenutte potentieel van je onderneming te gaan ontdekken.

Naast onze eigen ervaring, intuïtie en creativiteit, zijn wij geïnspireerd geraakt door theorieën en methoden als: Design ThinkingTheory U en Transformational Presence.

ZELF TOT INZICHT KOMEN EN BUSINESS DESIGN

In onze coaching vinden wij het belangrijk dat de klant zelf met vernieuwende inzichten of ideeën komt. Onze taak als business/ondernemerscoach is om dit mogelijk te maken en te ondersteunen. 

In tegenstelling tot veel andere coaches gaan wij ook de praktische kant van deze nieuwe inzichten of ideeën belichten. Met alleen nieuwe inzichten of ideeën kom je er niet. Het moet ook concreet gemaakt worden. Hierin gaan we samen kijken hoe alles wat er bedacht is om te zetten naar de praktijk. Dit hele proces van ideevorming tot concreet maken noemen wij Business Design.

CO-CREATIE

De nieuwe inzichten en ideeën, en dus ook het anders kijken naar situaties, helpen gegarandeerd om te verbeteren, te vernieuwen of zelfs volledig het roer om te gooien. In dit gehele traject is co-creatie of in gezamenlijkheid creëren een belangrijk aspect. Een traject doen we dus deels samen met sommige medewerkers van je onderneming. Dit betekent ook dat wij een actieve houding van iedereen verwachten.

KENNISMAKEN?

Zie jij de meerwaarde om eens met ons in gesprek te gaan en wil je onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande button.