De Blue Ocean Strategie is een bedrijfsstrategie die je helpt om een unieke positie in de markt te verkrijgen door een onontgonnen markt -oftewel de blauwe oceaan -te ontdekken. Dit in tegenstelling van de rode oceaan waar iedereen elkaar kapot concurreert om de gunst van de klant.

De kern van de strategie draait om waardecreatie in combinatie met kostenreductie. In dit artikel koppel ik de Blue Ocean Strategie aan het Business Model Canvas, waardoor je de strategie kunt toepassen op de verschillende onderdelen van je Business Model.


 

Waardevernieuwing en kostenreductie

Bij de Blue Ocean Strategie draait het tegelijkertijd om het creëren en verhogen van waarde én het verminderen van kosten. Dit kun je bereiken door te kijken of elementen van je waardepropositie (je producten en/of diensten) kunnen worden geëlimineerd, gereduceerd, versterkt of nieuw gecreëerd.

Door elementen van je waardepropositie die minder toevoegen te elimineren of te reduceren verlaag je je kosten. Vervolgens ga je versterken of iets creëren wat je onderneming nu niet doet. Hierdoor creëer je waarde.

Door nu buiten de begaande paden te treden, want je zet iets nieuws op de plek van iets bestaands, doe je dingen die de concurrentie niet doet. Vooral als de bestaande paden bestonden uit bijvoorbeeld een dienst die al jaren heel gangbaar is in de markt stop je met concurreren op dit vlak. Je zwemt naar de ongerepte blauwe oceaan om een nieuwe, unieke positie in te nemen.

 

Koppeling met het Business Model Canvas

Mocht je nog niet bekend zijn met het Business Model, dan is het raadzaam om je daar eerst in te verdiepen. Het is niet heel ingewikkeld. Dus probeer hem voor jezelf in te vullen. Je kunt het canvas vinden in het artikel: Haal het beste uit je organisatie met Design Thinking

Nu je bekend bent met het Business Model gaan we nu de Blue Ocean Strategie koppelen aan de verschillende onderdelen van je Business Model Canvas. Door dit te doen kunnen we het effect bekijken van bijvoorbeeld de eliminatie van een key-partner op de overige onderdelen van het canvas. Dit geeft prachtige strategische inzichten voor je onderneming.

 

 

 

Infrastructuur

We starten met de infrastructuur (rode vlak). Breng allereerst in kaart welke activiteiten, partners en resources de meeste kosten met zich meebrengen. Vraag je nu af wat er gebeurt wanneer je deze kostenposten reduceert of zelfs helemaal elimineert. Hoeveel waarde verdwijnt er? Kijk vervolgens of je deze kostbare elementen kunt vervangen door minder kostbare elementen. Welke waarde kunnen deze elementen creëren? Dezelfde waarde of misschien zelfs meer?

Een voorbeeld: stel je hebt een architectenbureau. De technische tekeningen besteed je uit aan een gespecialiseerd bureau (=key-partner). Dit is een forse kostenpost. Als je deze post elimineert en zelf gaat uitvoeren betekent dit dat je nieuw personeel moet aannemen (=key-resources) of wellicht bestaand personeel moet bijscholen. Daarnaast moet je in programmatuur (=key-resources) en eventueel huisvesting (=key-resources) investeren. Uiteindelijk heb je een nieuwe key-activiteit gecreëerd. Als deze stap dezelfde waarde (omzet) oplevert maar veel minder kosten dan komt dit je resultaat flink ten goede.

 

Waardepropositie

Hier breng je als eerste de minder renderende onderdelen van je waardepropositie in beeld. Wat zijn de effecten als je deze onderdelen reduceert of elimineert? Wat is de impact voor je key-partners, key-resources of key-activiteiten? Kijk nu naar de klantinterface (blauwe vlak). Welke elementen van je waardeproposite kun je versterken of nieuw creëren? Welke behoeften vervul je hiermee voor je klant?

Voor ondersteuning bij het in kaart brengen van de klantbehoeften en de afstemming van je waardepropositie hierop lees dan het artikel ‘De waardepropositie’.

Welk effect heeft de vernieuwing van je waardepropositie voor je klantsegmenten, je kanalen of je klantrelaties? Wat heb je nodig (zie je infrastructuur) om deze veranderingen te realiseren? Hoeveel bedragen de kosten? Wat zijn je verwachte opbrengsten? Bekijk nu het totale financiële plaatje. Zet de opbrengsten-kosten van de vernieuwing af tegen de opbrengsten-kosten van de geëlimineerde of gereduceerde elementen. Je krijgt nu helderheid of de veranderingen zinvol zijn of niet.

Een voorbeeld: Stel je hebt een sportwinkel gespecialiseerd in alles voor de hardloper. Je hebt het idee opgevat om in de buurt een loop over 20 kilometer te organiseren, zowel een wedstrijd als een recreatieve loop. Deze jaarlijkse loop is een mooie manier om je doelgroep te bereiken. Zowel via naamsbekendheid als door middel van het presenteren en verkopen van je assortiment in een grote tent bij de start en finish. Dit is dus een nieuw kanaal. Je oude kanaal folders en advertenties reduceer je fors. Je verwacht met deze stap veel meer mensen in je doelgroep te bereiken.

Dit nieuwe onderdeel van je waardepropositie vergt nieuwe partners (voor de organisatie van de loop) en resources (o.a. medewerkers, tent en banners). Je kunt nu je kostenplaatje gaan inschatten. Is dit gelijk of lager dan je vervallen budget van je folders en advertenties? Dan zit je goed met de verwachting dat je meer mensen bereikt en tevens nog spullen verkoopt tijdens de loop en entreegelden ontvangt. Je hebt dus extra waarde gecreëerd.

 

Klanteninterface

Ook hier weer dezelfde vragen: wat gebeurt er als je kanalen, klantrelaties of klantsegmenten reduceert of elimineert óf versterkt of nieuwe elementen creëert? Je wilt bijvoorbeeld een nieuw klantensegment aanboren en een moeizaam lopend klantsegment elimineren. Wat ga je deze klanten bieden en hoe geef je hier invulling aan (=waardepropositie). Welke consequenties heeft dit voor de andere onderdelen van je Business Model? Vervolgens kun je hier ook weer het kosten/baten overzicht opstellen en keuzes maken.

 

De potentie van je bedrijf

De combinatie van de Blue Ocean Strategie aan het Business Model Canvas biedt je een mooie basis om vanuit de drie bovengenoemde perspectieven je Business Model te onderzoeken. De uitkomsten kunnen leiden tot vernieuwing of misschien een vergaande transformatie van je bedrijf. Door regelmatig op deze manier naar de onderdelen van je bedrijf te kijken zal je sneller de potentie van je bedrijf ontdekken. En tegelijkertijd het unieke van jouw bedrijf neerzetten.    

Terug naar het overzicht