Bedrijfsstructuur & organisatie

Bedrijfsstructuur & organisatie2018-10-26T13:23:19+00:00

Project Description

Je organisatie is een samenbundeling van mensen, middelen en processen. Er is structuur voor nodig om deze bundeling goed te laten functioneren. Welke structuur voor jouw bedrijf passend is vergt maatwerk. Samen met jou gaan we hier graag mee aan de slag.

 Wij maken onderscheid tussen de volgende structuren:

  • Organisatiestructuur

Dit is de functionele structuur van je bedrijf, een opdeling van activiteiten in afdelingen en de verdeling van de taken in diverse functies. 

  • Personeelsstructuur

Dit is de invulling van de diverse functies. Stel jezelf de vraag: zitten de juiste mensen op de juiste plek?

  • Administratieve organisatie

Het geheel van regels, procedures en andere maatregelen die tot doel hebben de administratie en informatievoorziening binnen een bedrijf optimaal te laten verlopen.  

  • Communicatie structuur

Miscommunicatie is de veroorzaker van veel problemen en fouten. Een goede communicatiestructuur is essentieel.

Wil jij 50% subsidie ontvangen op bedrijfsontwikkeling of innovatie?

Klik hier voor meer informatie

Categorieën