“Hard werken, niets verdienen” roepen veel ondernemers, soms gekscherend. Topondernemers roepen vaak dat ze er hard voor hebben gewerkt. Maar loont dat harde werken nu eigenlijk wel of juist helemaal niet?  Minder hard werken, en toch meer bereiken. Daar gaat dit artikel over.


 

Ik heb er hard voor gewerkt

Om iets te bereiken ‘moet je er hard voor werken’ is een veelgehoord credo van succesvolle ondernemers. En als je nu iets geweldigs hebt neergezet met twee vingers in de neus? Dat wordt vaak met veel jaloezie en argwaan bekeken. Alsof je geen recht van spreken hebt als je je niet achter die hele volksstammen hardwerkend volk schaart.

‘Ik heb het hartstikke druk’ of ‘mijn agenda zit tjokvol’, daar lopen mensen vaak mee te koop. Want als je het druk hebt tel je pas mee. Dit schept natuurlijk een verwachtingspatroon. Niet alleen ondernemers, maar ook de werknemers voelen die maatschappelijke druk.

En wat te zeggen van die ondernemers die zich een slag in de rondte werken en weinig resultaat of misschien zelfs verlies draaien? Wat doen zij verkeerd? Waarom levert dat harde werken hier nauwelijks iets op?

 

Passie of discipline?

 

‘Het gat in de markt ben jezelf’ – Marinus Knoope

 

Met deze veelzeggende quote doelt Marinus Knoope op de conclusie die hij trok uit de tijd dat hij startende ondernemers begeleidde. Het viel hem op dat starters die hun onderneming vormgaven vanuit passie uiteindelijk slaagden en dat degenen die maar bleven zoeken naar het ‘gat in de markt’ tenslotte moesten opgeven.

Passie is hier het toverwoord. Met passie werken betekent dat je van je onderneming je levenswerk maakt. Zie ook het artikel: maak van je onderneming je levenswerk. Het is kortom ‘werken met je hart’. Het komt van binnenuit, een verlangend gevoel naar iets creëeren. Met passie werken geeft je plezier en voldoening. Het geeft energie, zodat het werken je vanzelf af gaat. Dan nog niet gesproken over de mate waarin je effectiever bent.

De tegenhanger van passievol werken is discipline. Hier zit ‘moeten’ achter. Moeten van de bank, de omgeving, het gezin, de opvoeding. Dit wordt opgelegd van buitenaf. Maar als je nu van jezelf iets moet, dan hebben we het toch over iets wat van binnenuit komt? Nee, dat is niet zo, want de druk die je jezelf oplegt wordt veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld omdat je bent opgegroeid in een gezinscultuur van ‘niet zeuren maar poetsen’ of dat je een bepaalde status wilt verwerven, zodat je meer gezien wordt.

Werken vanuit discipline kan lang goed gaan, maar houd je uiteindelijk niet vol. Je draait dan puur op wilskracht. Wellicht haal je bepaalde doelen, maar deze manier van werken put je uit, het kost heel veel energie. Er zijn mensen die hier goed mee kunnen omgaan, maar dit is geenszins een goed voorbeeld. Dit zijn de ondernemers die blijven zoeken naar het gat in de markt. Ze zoeken iets buiten henzelf. En dat gaat niet werken.

Houd wel voor ogen dat ook al werk je vanuit passie, je af en toe discipline nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen. Soms heb je tegenvallers of moet je dingen doen die je niet leuk vindt. Dat hoort bij het ondernemen. Als je voor de weg die je bewandelt maar passie voelt, dan kun je die discipline en het doorzettingsvermogen gemakkelijk toepassen.

 

Je persoonlijke visie formuleren

Het formuleren van je persoonlijke visie helpt je om je passie te vinden. Dit doen we aan de hand van het Persoonlijke Visie Canvas van Compass7.

Het canvas bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Drijfveren
  2. Talenten
  3. Principes

Je persoonlijke visie bevindt zich op het snijvlak van deze 3 onderdelen. Dit is je PASSIE.

  • Je drijfveren kun je ervaren via je gevoelens, je fantasieën en je wensen. Waar droom je van? Waar word je enthousiast en blij van? Wat geeft je inspiratie?
  • Je talenten en je vaardigheden kun je vinden door te kijken waar je heel goed in bent. Wat gaat jou heel gemakkelijk en natuurlijk af?
  • Je principes zijn je kernwaarden. Welke waarden vind jij heel belangrijk? Waar sta jij voor? Welke normen zijn voor jou niet onderhandelbaar?

Vraag je nu eens af of je je persoonlijke visie, je passie terugvindt in je dagelijkse activiteiten. En ook niet onbelangrijk: matcht jouw persoonlijke visie met de visie van je onderneming? Met ‘ja’ als antwoord zit je goed. Je werkt vanuit je passie.

Is het antwoord ontkennend dan is er werk aan de winkel. Je werkt dan vooral vanuit discipline. Dat kan niet goed blijven gaan.

 

Passie in je onderneming

Werk jij al volgens je passie of ga je dit nu doen? Fantastisch! Dit zal heel aanstekelijk werken voor iedereen in en om je onderneming. Heb je personeel dan is het zaak om iedereen met passie te kunnen laten werken. Klinkt leuk allemaal, maar hoe doe je dat dan?

Als leidinggevende is het belangrijk om MINDER TE DOEN en MEER TE ZIJN. Dit doe je vanuit een bepaalde mate van rust. Een leider is iemand die de dingen overziet en aanvoelt wat er moet gebeuren. Een leider bemoeit zich niet met van alles en nog wat en legt geen dwang en regels op. Dat werkt niet. Door jezelf als leider rustig op de achtergrond te houden zul je sneller zien en aanvoelen wat er werkelijk gebeurt. En veelal gaan de dingen dan nog beter ook!

Passie komt van binnenuit en discipline van buitenaf, zei ik al eerder. Dwang en druk opleggen komt van buitenaf. Mensen stimuleren om van binnenuit hun passie aan te spreken doe je door hen de ruimte te geven. Om het verschil tussen van binnenuit – van buitenaf te illustreren het volgende overzicht:

 

Van buitenaf – discipline Van binnenuit – passie
Beoordelen Ruimte geven
Controle Vertrouwen
Targets Creativiteit
Uniformiteit Talent ontplooien
Bijsturen Autonomie
Onder druk zetten (Mede)eigenaarschap
Regels en voorschriften Initiatief nemen

 

Zie je het verschil? Kijk eens naar het woord beoordelen. Daar zit het woord ‘oordelen’ in. Oordelen wil zeggen: etiketten opplakken. Dit werkt beperkend. Treed je mensen zoveel mogelijk zonder oordelen tegemoet. Dit geeft hen ruimte. En vertrouwen. Laat ook de andere vormen van beheersing varen. Zo ontdekken je medewerkers zelf waar hun kwaliteiten liggen, zetten sneller hun creativiteit in en nemen meer initiatief.

Ze komen zo meer tot hun recht en ervaren meer werkplezier. Meer passie dus. En als de bedrijfsvisie ook nog eens nauw aansluit bij de persoonlijke visies van je mensen dan werk je samen aan een gemeenschappelijk doel. Een gezamenlijke passie. Wat een energie moet dat geven! Dit werkt enorm magnetisch voor klanten, zodat goede resultaten een niet onbelangrijke bijkomstigheid zullen zijn.

 

Nooit meer hard werken?

Veel mensen houden zich vooral bezig met randzaken. Dus niet met dingen die er werkelijk toe doen. Je passie is wat er werkelijk toe doet. Wat helpt is jezelf regelmatig de volgende vragen te stellen:

Waar dient hetgeen ik doe voor? Wat is het doel?

Doe je het voor status? Voor geld? Of omdat je omgeving dit van je verwacht?

Ben jij steeds rondjes aan het draaien rondom hetgeen jij werkelijk wilt? Ga aan de slag en stap in je passie. En help ook de andere mensen in en rondom jouw bedrijf met het vinden van hun passie. Dit geeft energie en maakt effectiever.

Nooit meer hard werken dan? Hard werken gaat als vanzelf wanneer je dit vanuit passie doet. Dit kost veel minder energie. Houd je energiebalans in de gaten, dan weet je wat je aan kan. En besef dat je als leidinggevende buiten het strijdgewoel, af en toe rustig achter overhangend veel meer overzicht hebt.

Onze tip:

Wees niet te druk, maak je niet te druk en voel geen druk.

Terug naar het overzicht